« Produkter & Tjänster


Brandlarm

I alla typer av verksamhet finns det risk för brand. Det enda som behövs är brännbart material, syre/luft och tillräckligt mycket värme/tändenergi. Mängden brandfarligt material runt omkring oss har ökat och idag står vi inför ett dramatiskt förändrat brandförlopp - under de senaste 20 åren har tiden från brandstart till övertändning halverats. Kraven på tidig upptäckt och snabba insatser är således mer aktuell än någonsin. Därför är förebyggande brandskydd, t ex automatiska brandlarmsystem, av största vikt.


För mer information, ring oss gärna för gratis konsultation om hur våra brandlarm fungerar och hur vi kan hjälpa dig.

Klicka på bilderna för en större bild: